Κωνσταντίνος Χανιώτης

Κωνσταντίνος Χανιώτης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Telenavis A.E.

O κ. Κωνσταντίνος Χανιώτης είναι απόφοιτος του London School of Economics (Master of Science). Ξεκίνησε στην καριέρα του to 1985 στο Investment Banking (ETBA – EUROBANK), αξιολογώντας ή σχεδιάζοντας την χρηματοδότηση σε μεγάλα έργα του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα, την κεφαλαιακή αναδιάρθωση, την εξαγορά ή την συγχώνευση επιχειρήσεων, και την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Το 2000 ίδρυσε την Telenavis.  Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τις ευφυής μεταφορές και την γεωγραφική πληροφορική. Πυρήνας των εφαρμογών είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών, του διαστήματος και των επικοινωνιών, του διαδικτύου, και των έξυπνων συσκευών τηλεφωνίας και αισθητήρων. Με την ηγεσία του, η Telenavis, έχει παράξει δεκάδες καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού, και έχει συμμετέχει σε έναν σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων, έχοντας επεκταθεί και πέραν των Ελληνικών συνόρων, στην Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Telenavis, Πρόεδρος του ITS HELLAS (οργανισμός ανάπτυξης των ευφυών μεταφορών) , Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Logistics & Management, Μέλος της Ευρωπαικής Ομάδας New Mobility Services.

Εχει συμμετάσχει στην επιτροπή για την εκπόνηση της Ελληνικής Εθνικής Στρατηγικής Ευφυών Μεταφορών. στην επιτροπή Τηλεματικών Εφαρμογών του ITS Hellas, στην επιτροπή για Smart Cities του ΣΕΚΕΕ, και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε θέματα Ευφυών Μεταφορών και Ευφυών Πόλεων σε πολλά διεθνή συνέδρια.