Χ. Εξάρχου

Χ. Εξάρχου

Αντιπρόεδρος και Ιδρυτικό Μέλος, QualityNet Foundation

Η κ. Χρυσούλα Εξάρχου είναι αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του QualityNet Foundation, εξειδικευμένου Οργανισμού στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Με πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση και υποστήριξη ,των Επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και υλοποιήση Στρατηγικών ,Πολιτικών και προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης , Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Κλιματικής Αλλαγής .
Έχει σχεδιάσει , συντονίσει και εφαρμόσει εξειδικευμένα προγράμματα σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων .
Συνεργάζεται με Ευρωπαικούς Οργανισμους όπως το German Council for Sustainable Development , το European Network for Sustainable Development και είναι μέλος ομάδων εργασίας της Ευρωπαικής Επιτροπής.
Ιδρυτικό μέλος του CSR Hellas, έχει συμβάλει ενεργά στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα.