Χρηστος Καραϊσαριδης

Χρηστος Καραϊσαριδης

Logistics Manager, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ

Ο κ. Χρήστος Καραϊσαρίδης εργάζεται στην εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. από το 2011. Εργάστηκε ως υπεύθυνος
καταστήματος, ως Logistics Project manager/Data Analyst και εδώ και 2 χρόνια κατέχει τη θέση του Logistics Manager. Είναι
Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης και κατέχει MBA του Kingston University. Είναι
πιστοποιημένος Project Management Professional και πρόσφατα πιστοποιήθηκε ως European Logistics Manager από τον
Ευρωπαϊκό οργανισμό European Logistics Association (ELA).