Π. Συρίγος

Π. Συρίγος

Sales manager - Business Development, VIRTUAL GUARD

Από το 2016 έως σήμερα εργάζεται στην εταιρεία Virtual International ως Διευθυντής πωλήσεων και ανάπτυξης επιχειρήσεων. Έχει μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις και έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς πωλήσεων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Remax ως σύμβουλος ακίνητης περιουσίας και επαγγελματικών ακινήτων και ανάπτυξης δικτύου franchising και ανέλαβε το project της Tassimo Kraft foods. Το διάστημα 1993 – 2001 εργάστηκε στη Vodafone Panafone ως Dealer Network Manager – South Greece.