Μιχαλης Ζιγλης

Μιχαλης Ζιγλης

Supply Chain and Services Director, DSGi South East Europe

To 2016, αναδείχθηκε European Supply Chain Professional από τον European Logistics Association, και παράλληλα Έλληνας
Manager of the Year στα Logistics, είναι μέλος του ΔΣ του ILME και μέλος της Ευρωπαϊκής επιτροπής αξιολόγησης του δικτύου
CENet που αξιολογεί προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή ένωση σχετικά με την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στις χώρες της Ε.Ε.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην ΕΛΧΥΜ Α.Ε (μέλος του ομίλου εταιριών 3E), ως Supply Chain Manager καθώς επίσης και ως
σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Supply Chain και ISO σε αρκετές επιχειρήσεις. Είναι πιστοποιημένος από τον ΟΑΕΔ εισηγητής
σεμιναρίων σε θέματα εφοδιαστικής Αλυσίδας και εξυπηρέτησης πελατών και έχει εκπαιδεύσει δεκάδες στελέχη εταιριών σε
θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης αποθεμάτων και πρόβλεψης ζήτησης. Είναι κάτοχος πτυχίου
Μηχανολόγου Μηχανικού (Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατέχει δίπλωμα
Corporate Finance for Decision making από το Α.Ι.Α / UK (Association of International Accountants / UK).