Κατσαλής Αντώνης

Κατσαλής Αντώνης

Ο Αντώνης Κατσαλής είναι Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ, με MSc και PhD  από το Πανεπιστήμιο  Exeter. Εργάστηκε στην εταιρία  “ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ” σε θέματα διοίκησης τεχνικών έργων και στη ΔΕΗ ως Διευθυντής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Δίδαξε αρχές Διοίκησης  Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο ΜΒΑ πρόγραμμα του πανεπιστημίου KΙNGSTON στην Ελλάδα. Συνεργάζεται ως εισηγητής εκπαιδευτικών προγραμμάτων με εταιρίες του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διδάσκει Θέματα Μάνατζμεντ, Επικοινωνίας, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης πελατών, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξης προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων, Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Συναισθηματικής νοημοσύνης κ.α.  Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και  συγγραφέας σχετικών βιβλίων.