Ιωσήφ Μπούρλας

Ιωσήφ Μπούρλας

Ο κ. Ιωσήφ Μπούρλας είναι Οικονομολόγος (Πανεπιστήμιο Αθηνων) και έχει Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στην Αγγλία από το Πανεπιστήμιο Aston στο Birmingham.   Έχει εργαστεί σε Πωλήσεις, Marketing, Εμπορική και Γενική Διεύθυνση, σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις (ELI-LILLY, ALCON LABORATORIES YOPLAIT, MAKRO CASH & CARRY, SPAR ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,  CALL CENTER HELLAS – TOP MANAGEMENT).   Ασχολείται με την ανάπτυξη – εκπαίδευση στελεχών από το 1985 σας δεύτερη απασχόληση.   Από το 2002 είναι αποκλειστικά σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και ιδιοκτήτης της ΤMS Business Trainning.   Μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 40.000 άτομα.