Ερρίκος Ρώσσης

Ερρίκος Ρώσσης

Supply Chain Coordinator, LEROY MERLIN

Ηλεκτρολόγος Τ.Ε. και Διπλωματούχος σε Logistics Management. Έχει 15ετή εμπειρία στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχοντας απασχοληθεί 8 έτη ως Υπεύθυνος Αποθήκης, 1 έτος ως Διευθυντής Καταστήματος και 3 έτη ως Logistics Manager στην εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ. Τα τελευταία 3 έτη εργάζεται στην LEROY MERLIN όπου κατέχει τη θέση του Supply Chain Coordinator.