Δρ. Γ. Ξηρογιάννης

Δρ. Γ. Ξηρογιάννης

Director Industry, Growth and Infrastructure, SEV

Ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης είναι σήμερα Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων στο ΣΕΒ. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται τα ρκίσιμα θέματα της βιομηχανικής πολιτικής, των αναπτυξιακών στρατηγικών, των επενδύσεων, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και του διασυνοριακού εμπορίου. Στο παρελθόν διετέλεσε Senior Manager στην PWC, έχοντας την ευθύνη των υπηρεσιών Strategy & Operations καθώς και του κλάδου Government & Public Sector.
Διδάσκει στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στο παρελθόν δίδαξε στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Έχει γράψει σειρά βιβλίων για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.