Δρ. Γ. Αϋφαντοπούλου

Δρ. Γ. Αϋφαντοπούλου

Αναπλ. Διευθ. Ι.ΙΜΕΤ, Δ/ντρια Ερευνών Ι.ΜΕΤ/CERTH

Από το Σεπτέμβριο του 2004 εργάζεται ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και Αναπληρώτρια Διευθύντρια τα τελευταία έτη. Είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας Διαχείρισης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, φορέα μεταφοράς αποτελεσμάτων της έρευνας στη βιομηχανία και την αγορά.
Έχει διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας «Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής Α.Ε.» δραστήρια στον Τομέα των Μεταφορών και των Τεχνολογιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Είναι μέλος επιτροπών προγραμματισμού και σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ERTICO) και της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας ALICE για επίτευξη καινοτομίας στον τομέα των logistics (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe).
Η Επαγγελματική της Εμπειρία καλύπτει ευρύ φάσμα σε εκπονήσεις μελετών και ερευνητικών έργων σε αντικείμενα σχετικά με την Πολιτική των μεταφορών, την Αστική κινητικότητα, τις εμπορευματικές μεταφορές και τα Logistics.
Συντονίζει Ερευνητικά και Εθνικά έργα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών και των Logistics.
Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια.