Γιώργος Κατινιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος SPEEDEX A.E

Γιώργος Κατινιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος SPEEDEX A.E

O Γιώργος Κατινιώτης είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του EMΠ, και έχει μεταπτυχιακές σπουδές σε Engineering Business Management από το Warwick University.

Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της SPEEDEX A.E ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Την περίοδο 2007-2018 εργάστηκε στην PwC HR Services ΑΕ (πρώην Eurobank Business Services Α.Ε.), κατέχοντας την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Ιανουάριο του 2014. Παράλληλα στην PwC είχε τον ρόλο του Consumer and Industrial Products and Services Leader και επόπτευε την PwC Academy.

Στο παρελθόν ήταν μέλος ΔΣ και κατείχε ανώτατες και ανώτερες θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες, όπως Όμιλος Εμπορικής Τράπεζας, Mercedes-Benz Hellas, όμιλος Inchcape, Αsea Brown Boveri, COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ, Όμιλος Βιοχάλκο.