Γιώργος Καραγιαννίδης

Γιώργος Καραγιαννίδης

Ο κ. Γιώργος Καραγιαννίδης είναι πτυχιούχος της σχολής Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.   Έχει φοιτήσει σε σχολή Προγραμματιστών Υ/Η και έχει εκπαιδευθεί μεταξύ άλλων σε συστήματα μέτρησης εργασίας (μέθοδος REFA).   Έχει εργασθεί σε διευθυντιικές θέσεις στην παραγωγή, τα logistics και τη διοίκηση μεγάλων Ελληνικών εταιριών.   Έχει εμπειρία 35 ετών στη διοίκηση επιχειρήσεων με έμφαση στη μελέτη και εγκατάσταση ERP και WWS συστημάτων, ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαδικασιών (Performance measurement, KPls) και MIS.

Είναι πιστοποιημένος εισηγητής σεμιναρίων (ΕΕΔΕ – ΕΕΕΕ – ΕΟΜΜΕΧ – Μεγάλες Ιδιωτικές Επιχείρησης) στους τομείς:   Οργάνωση και έλεγχος παραγωγής / Συστήματα δεικτών μέτρησης παραγωγικότητας, Συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού / ΤΡΜ, Μελέτη / Μέτρηση Εργασίας, Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών, Διαχείριση μεταφορών, Ασφάλεια διακινήσεων – μεταφορών, Διαχείριση αποθεμάτων με σύγχρονα συστήματα, Risk management, To Budget ως εργαλείο διοίκσης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.