Ομιλητές

Δρ. Αθ. Ζηλιασκόπουλος

Δρ. Αθ. Ζηλιασκόπουλος

Καθ. Transport and Logistics, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ι. Φιερού

Ι. Φιερού

Logistics Manager, Agrosy Trading Company Ltd
Γ. Ξηρογιαννης

Γ. Ξηρογιαννης

Διευθυντής του Τομέα Bιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων, ΣΕΒ
Νίκος Βαρβαδούκας

Νίκος Βαρβαδούκας

Chief Omnichannel Officer / BoD, COSMOS SPORTS - Μέλος Δ.Σ. GRECA
Δρ. Α. Γυπάκης

Δρ. Α. Γυπάκης

Δ/νση Σχεδιασμου & Προγραμ. Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΤ
Π. Συρίγος

Π. Συρίγος

Sales manager - Business Development, VIRTUAL GUARD
Μιχαλης Ζιγλης

Μιχαλης Ζιγλης

Supply Chain and Services Director, DSGi South East Europe
Φωτεινή Σκαπινάκη

Φωτεινή Σκαπινάκη

Supply Chain Cosnultant, Logika
Α. Παπαντωνόπουλος

Α. Παπαντωνόπουλος

Business Development Manager SCM, Mantis Hellas