Ομιλητές

Α. Παρασκευάς

Α. Παρασκευάς

Supply Chain Solutions Sales Manager (IMCD), ENTERSOFT
Σ. Ανδριανοπουλος

Σ. Ανδριανοπουλος

Executive Consultant, Planning
Δρ. Αθ. Ζηλιασκόπουλος

Δρ. Αθ. Ζηλιασκόπουλος

Καθ. Transport and Logistics, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ι. Φιερού

Ι. Φιερού

Logistics Manager, Agrosy Trading Company Ltd
Γ. Ξηρογιαννης

Γ. Ξηρογιαννης

Διευθυντής του Τομέα Bιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων, ΣΕΒ
Νίκος Βαρβαδούκας

Νίκος Βαρβαδούκας

Chief Omnichannel Officer / BoD, COSMOS SPORTS - Μέλος Δ.Σ. GRECA
Δρ. Α. Γυπάκης

Δρ. Α. Γυπάκης

Δ/νση Σχεδιασμου & Προγραμ. Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΤ
Π. Συρίγος

Π. Συρίγος

Sales manager - Business Development, VIRTUAL GUARD
Μιχαλης Ζιγλης

Μιχαλης Ζιγλης

Supply Chain and Services Director, DSGi South East Europe