Ομιλητές

Α. Παρασκευάς

Α. Παρασκευάς

Supply Chain Solutions Sales Manager (IMCD), ENTERSOFT
Σ. Ανδριανοπουλος

Σ. Ανδριανοπουλος

Executive Consultant, Planning
Νίκος Βαρβαδούκας

Νίκος Βαρβαδούκας

Chief Omnichannel Officer / BoD, COSMOS SPORTS - Μέλος Δ.Σ. GRECA
Δρ. Αθ. Ζηλιασκόπουλος

Δρ. Αθ. Ζηλιασκόπουλος

Καθ. Transport and Logistics, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ι. Φιερού

Ι. Φιερού

Logistics Manager, Agrosy Trading Company Ltd
Γ. Ξηρογιαννης

Γ. Ξηρογιαννης

Διευθυντής του Τομέα Bιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων, ΣΕΒ
Φωτεινή Σκαπινάκη

Φωτεινή Σκαπινάκη

Supply Chain Cosnultant, Logika
Δρ. Α. Γυπάκης

Δρ. Α. Γυπάκης

Δ/νση Σχεδιασμου & Προγραμ. Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΤ
Π. Συρίγος

Π. Συρίγος

Sales manager - Business Development, VIRTUAL GUARD
Μιχαλης Ζιγλης

Μιχαλης Ζιγλης

Supply Chain and Services Director, DSGi South East Europe