Υπηρεσίες

Εξειδικευμένα Συνέδρια

Το Ινστιτούτο υλοποιεί δύο μεγάλης κλίμακας συνέδρια κάθε χρόνο με θέματα τεχνικού περιεχομένου τα οποία αναδεικνύονται από την ίδια την αγορά. Από το έτος ίδρυσής του (2007), το Supply Chain Institute έχει πραγματοποιήσει 50 συνέδρια σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία με μέσο όρο συμμετοχής 200 σύνεδρους, στην πλειονότητά τους υψηλά διευθυντικά στελέχη μεγάλων και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, βιομηχανιών και εταιρειών 3rd Party Logistics και Freight Forwarding. Διοργανώνονται επίσης εσπερίδες και συναντήσεις εργασίας (work shops) για θέματα της επικαιρότητας.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Διεπιχειρησιακά προγράμματα

Κάθε εξάμηνο, το Ινστιτούτο πραγματοποιεί περίπου 15 σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών. Παρουσιάζονται θέματα ειδικών τεχνικών γνώσεων όπως: Η Αποθήκη βασικός παράγοντας ανάπτυξης της επιχείρησης σήμερα (Συστήματα – Διαδικασίες – Αποτελέσματα) • Ακριβείς και όχι ακριβές Απογραφές • Οργάνωση Διανομής • Το Budget ως βασικό εργαλείο διοίκησης στην εφοδιαστική αλυσίδα • Ασφαλής Οδική Εμπορευματική Μεταφορά – Μεθοδευμένη πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων της μεταφοράς • Αποτελεσματικά logistics για βέλτιστο customer service • Μεταφορικό Κόστος – Πόσο καλά το ελέγχουμε; Μπορούμε να το μειώσουμε; • Logistics 4.0 & “έξυπνη” διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας • Σπατάλη ή Λιτή Παραγωγή • Τα εργαλεία του Key Account Management που οδηγούν στη μεγιστοποίηση των πωλήσεων • Bidding στα logistics και τις μεταφορές • Διαχείριση αποθεμάτων • Incoterms: Όροι και διαδικασίες διεθνούς εμπορίου και μεταφοράς για Εισαγωγείς, Εξαγωγείς και Freight Forwarders • Carbon Footprint στη μεταφορά και τη διανομή εμπορευμάτων • Μείωση του κόστους των επιστροφών, obsolete και απωλειών • Μεγάλες ευκαιρίες στη μικρή λιανική – Σωστή εξυπηρέτηση μικρών σημείων από προνοητικούς προμηθευτές για τόνωση της ρευστότητας και μεγαλύτερα μερίδια κ.ά.
Από το α’ εξάμηνο 2015, διαγνώσαμε στην αγορά την ανάγκη σεμιναρίων που καλλιεργούν τα soft skills, οπότε και εμπλουτίσαμε τη γκάμα με παράλληλη σειρά σεμιναρίων για τα Soft Skills στα Operations και την Εφοδιαστική Αλυσίδα με θέματα όπως: Η διαχείριση της διαφωνίας και των συγκρούσεων στην εργασία • Σύγχρονα εργαλεία για τη διοίκηση ομάδας • Επιτυχείς διαπραγματεύσεις – Ανάπτυξη δεξιοτήτων για βέλτιστα negotiations • Καθοδήγηση – Coaching στελεχών • Αξιοποίηση του χρόνου και διαχείριση του stress • Customer service for supply chain excellence – Τα εργαλεία για υψηλή απόδοση στην εφοδιαστική αλυσίδα • Χτίζοντας αποτελεσματικές ομάδες στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω τις μεθοδολογίας LEGO® Serious Play κ.ά. Έως σήμερα, το Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει 120 διεπιχειρησιακά σεμινάρια. Τα τμήματα αποτελούνται από maximum 15 στελέχη, ώστε η εκπαίδευση να έχει διαδραστικό χαρακτήρα.

Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα

Το Supply Chain Institute υλοποιεί όλα του τα σεμινάρια και εντός επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα συνεργαζόμενο με έμπειρους εκπαιδευτές – συμβούλους της Planning και επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Έως σήμερα, το Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει 70 προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τροποποιημένα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού.

Live e-learning προγράμματα

Το Supply Chain Institute διεξάγει εξ αποστάσεως live e-learning προγράμματα ώστε να καλύψει την ανάγκη για εκπαίδευση σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, διάρκειας έξι ωρών, πραγματοποιούνται σε δύο ημέρες και συμμετέχουν μέχρι 15 εκπαιδευόμενοι, με σκοπό τη μέγιστη διάδραση. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη logistics να αναθεωρήσουν διαδικασίες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε μία κρίσιμη εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@scisce.eu.

Υπηρεσίες Recruitment

Το Supply Chain Institute υποστηρίζει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην πρόσληψη διευθυντικών και μεσαίων στελεχών που απασχολούνται στα Operations και την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι: Η από κοινού με τον πελάτη διαμόρφωση του job description και των προαπαιτούμενων τεχνικών γνώσεων, ικανοτήτων / δεξιοτήτων και εκπαιδευτικού επιπέδου για τη συγκεκριμένη θέση • Διαμόρφωση ομάδας υποψηφίων η οποία αποτελείται από πηγές και επαφές του Ινστιτούτου στην αγορά εργασίας • Διεξαγωγή συνεντεύξεων για την ομάδα των υποψηφίων που προεπιλέγονται • Πολυκριτηριακή αξιολόγηση υποψηφίων και διαμόρφωση της τελικής ομάδας υποψηφίων (4-6 άτομα) • Διεξαγωγή δεύτερης σειράς συνεντεύξεων στους υποψηφίους της τελικής ομάδας. Οι συνεντεύξεις αυτές, εάν το επιθυμεί η εταιρεία, πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή της • Τελική επιλογή στελέχους. Υπάρχει, επιπλέον, η δυνατότητα διενέργειας ψυχομετρικών τεστ.

Έως σήμερα το Ινστιτούτο έχει προσλάβει περισσότερα από 135 στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συμβουλευτική Επικοινωνίας

Το Supply Chain Institute αξιοποιώντας την πολύχρονη τεχνογνωσία και δικτύωση που διαθέτει στον χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και παράλληλα, τη βαθιά γνώση σε μεθοδολογίες επικοινωνίας και διείσδυσης εταιρειών στην αγορά, αναλαμβάνει τη διαχείριση της εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας επιχειρήσεων. Ανάμεσα
στις υπηρεσίες που προσφέρει είναι: η διαμόρφωση περιεχομένου και ανάπτυξη εταιρικών ιστοσελίδων, η διαμόρφωση περιεχομένου και η παραγωγή εταιρικών εντύπων, η συγγραφή Δελτίων Τύπου και η επικοινωνία/διαχείριση μέσων μαζικής ενημέρωσης, η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Communication
Plan, η ανάπτυξη και παραγωγή πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού, ο σχεδιασμός και υλοποίηση εταιρικών events και εν γένει η ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη διαχείριση του brand της επιχείρησης.

Το Supply Chain Institute έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα 17 προγράμματα επικοινωνίας με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών

Με τη συνεργασία του επιστημονικού συνεργάτη Planning, υλοποιούνται έρευνες ικανοποίησης πελατών και του επιπέδου εξυπηρέτησής τους με στόχο τη διακράτηση και την αύξηση των πελατών μέσα από την απόκτηση ενός πολύτιμου εργαλείου διοίκησης. Με μια δομημένη μεθοδολογία 10 σημείων, οι επιχειρήσεις αποκτούν επικαιροποιημένη πληροφόρηση για την εικόνα που έχουν οι πελάτες σε μια σειρά από παραμέτρους συνεργασίας όπως, ενδεικτικά: στην προϊοντική γκάμα, την ποιότητα των προϊόντων, τις πωλήσεις (επισκεψιμότητα πωλητών, τρόποι παραγγελιοδοσίας κ.ά.), το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, τα Logistics, την τιμολόγηση και τους όρους πληρωμής, τον υπερ-δείκτη συνολικής ικανοποίησης κ.ά.

Διοργάνωση Συνεδρίων για Τρίτους

To Supply Chain Institute αναλαμβάνει εταιρικά συνέδρια και events επιχειρήσεων τα οποία απευθύνονται: (1) στο προσωπικό της εταιρείας (ετήσια συνέδρια), (2) στο δίκτυο χονδρεμπόρων ή/και συνεργατών, (3) στους πελάτες, συνεργάτες και ευρύτερα στην αγορά. Το Supply Chain Institute συμβουλεύει τις επιχειρήσεις από το στάδιο του σχεδιασμού του σκεπτικού και του προγράμματος της εκδήλωσης, παρέχει το σύστημα διεξαγωγής ζωντανών τηλε-ψηφοφοριών (Tele Voting), αναλαμβάνει ολοκληρωμένα το στάδιο της προετοιμασίας του συνεδρίου και επιμελείται την άρτια ροή του προγράμματος.

Πιστοποίηση Eπαγγελματιών

Το Supply Chain Institute είναι φορέας πιστοποίησης προσώπων, διαπιστευμένος από τον ΕΣΥΔ. Πιστοποιεί 3 ειδικότητες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, στο σύνολο της
ιεραρχίας, προωθώντας την έμπρακτη αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και κατ’ επέκταση της ποιότητας εργασίας. Η Πιστοποίηση Προσώπων αποσκοπεί στην εξασφάλιση εργαζομένου και εργοδότη ως προς την Επαγγελματική και Τεχνική Επάρκεια του Πιστοποιημένου προσώπου για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας με σωστό, γρήγορο και ασφαλή τρόπο.
Οι ειδικότητες είναι: Διευθυντής Αποθήκης, Προϊστάμενος Αποθήκης και Αποθηκάριος.

Πιστοποιητικό ΕΣΥΔ Αρ. 1149

Πιστοποιητικό ΕΣΥΔ Αρ. 1149-2

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΛIΤΙΚΗ GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Supply Chain Awards

Τα Supply Chain Awards (www.supplychainawards.gr) αποτελούν την 4η διοργάνωση, τη συνέχεια και το νέο όνομα των Transport & Logistics Awards (www.tlawards.gr), που εξελίχθηκαν με τη δημιουργική σκέψη των στελεχών της ίδιας της αγοράς. Πρόκειται για τα θεσμοθετημένα βραβεία της αγοράς των Logistics, των Προμηθειών, των Εμπορευματικών και των Επιβατικών Μεταφορών στη χώρα μας τα οποία συνδιοργανώνουν το Supply Chain Institute και η Boussias Communications.
Κάθε χρονιά, βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές και οι καινοτόμες εφαρμογές εμπορικών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, εταιρειών 3rd Party Logistics, λιμανιών και λοιπών μεταφορικών υποδομών, όπως και επιχειρήσεων του Δημοσίου, Δήμων κ.λ.π., συγκεντρώνοντας έτσι σε μια βραδιά, τους σημαντικότερους φορείς και επιχειρήσεις της χώρας που έχουν να επιδείξουν σπουδαίο έργο στους συγκεκριμένους τομείς.