2 Συμμετοχές – Συνέδριο Logistics III Β. Ελλάδας – Early Booking