1 Συμμετοχή – Συνέδριο Solutions 12 – Early Booking