3 Συμμετοχές – 13ος Κύκλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης