3 Συμμετοχές – 11ος Κύκλος Εκπαίδευσης Στελεχών Αποθήκης