3 Συμμετοχές – Συνέδριο: Sustainability in Supply Chain