2 Συμμετοχές: Workshop Transportation Θεσσαλονίκης