1 Συμμετοχή – 13ος Κύκλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης