1 Συμμετοχή – 12ος Κύκλος Εκπαίδευσης Στελεχών Αποθήκης