1 Συμμετοχή – Συνέδριο: Sustainability in Supply Chain