14ος Κύκλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Αποθήκης

The event is expired

Πρόγραμμα & φόρμα συμμετοχής (pdf)

-> Στοχευμένη επαγγελματική εκπαίδευση Διευθυντών Αποθήκης, Προϊσταμένων, Εργοδηγών και Υπευθύνων Ομάδων Εργασίας σε αποθήκες (Warehouses) και κέντα διανομής εμπορευμάτων (Distribution Centers).

-> Αφορά παραγωγικές, εμπορικές και 3PL εταιρείες που διαθέτουν και λειτουργούν ή διαχειρίζονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής.

-> Από την έναρξη του, το 2020, το πρόγραμμα παρακολούθησαν 157 στελέχη από 41 εταιρείες του κλάδου. Πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης όλων των πτυχών της αποθήκης, συνολικής διάρκειας 42 ωρών (7 εισηγητές) και αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για στελέχη από την επαρχία και για εργαζομένους με περιορισμένο χρόνο. Το πρόγραμμα οδηγεί προαιρετικά και σε πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ στις ειδικότητες Διευθυντής Αποθήκης & Προϊστάμενος Αποθήκης και μέχρι στιγμής έχουν πιστοποιηθεί 86 στελέχη στις δύο αυτές ειδικότητες. Ο χαμηλός αριθμός συμμετεχόντων ανά κύκλο (10-15 άτομα max) καθώς και η επαναληψιμότητα συμμετοχής από τις ίδιες εταιρείες πιστοποιούν τη μέγιστη διάδραση και επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης.

Πληροφορίες Event

13 Φεβρουαρίου 2023 4:00 μμ
16 Μαρτίου 2023 7:00 μμ