13ος Κύκλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Αποθήκης

The event is expired

Πρόγραμμα & φόρμα συμμετοχής (pdf)

-> Στοχευμένη επαγγελματική εκπαίδευση Διευθυντών Αποθήκης, Προϊσταμένων, Εργοδηγών και Υπευθύνων Ομάδων Εργασίας σε αποθήκες (Warehouses) και κέντα διανομής εμπορευμάτων (Distribution Centers).

-> Αφορά παραγωγικές, εμπορικές και 3PL εταιρείες που διαθέτουν και λειτουργούν ή διαχειρίζονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής

Πληροφορίες Event

6 Οκτωβρίου 2022 4:00 μμ
9 Νοεμβρίου 2022 7:00 μμ