10ος κύκλος επαγγελματικής εκπαίδευσης στελεχών αποθήκης

The event is expired

Πρόγραμμα εκπαίδευσης & Φόρμα συμμετοχής

Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει από την έναρξή του, το 2020, πάνω από 100 στελέχη από 30 εταιρείες του κλάδου.

Πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης όλων των πτυχών της αποθήκης, συνολικής διάρκειας 42 ωρών (8 εισηγητές) και αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για στελέχη με περιορισμένο χρόνο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδηγεί προαιρετικά και σε πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ στις ειδικότητες Διευθυντής Αποθήκης & Προϊστάμενος Αποθήκης.

Ο χαμηλός αριθμός συμμετεχόντων ανά κύκλο (10-15 άτομα max) καθώς και η επαναληψιμότητα συμμετοχής από τις ίδιες εταιρείες εξασφαλίζουν τη μέγιστη διάδραση και επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης.

Πληροφορίες Event

4 Οκτωβρίου 2021 4:00 μμ
3 Νοεμβρίου 2021 7:00 μμ