Μεταφορικό Κόστος: Πόσο καλά το ελέγχουμε; Μπορούμε να το μειώσουμε;

The event is expired

Επανάληψη σεμιναρίου

Πρόγραμμα & φόρμα συμμετοχής (pdf)

2010-2020… Δέκα ¨πέτρινα¨ χρόνια για τη μεταφορά, σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο στη χώρα μας. Σημαντική μείωση του μεταφορικού έργου, αποεπενδύσεις στους στόλους, ελαχιστοποίηση αποθεμάτων των εταιριών με συνέπεια τη μείωση του μεγέθους των παραγγελιών, μείωση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, σημάδεψαν την εξέλιξη της μεταφοράς, σ΄ αυτήν τη δεκαετία.

Σήμερα… Η μεταφορά αγωνίζεται να αναπτυχθεί σε ένα, ξανά, δύσκολο περιβάλλον. Προσαρμογή στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αστάθεια στην διακίνηση και στις τιμές των καυσίμων, δυσχέρειες στην ελεύθερη μεταφορά εμπορευμάτων, ελλείψεις κατάλληλου προσωπικού κ.α.

Αποτέλεσμα, οι πιέσεις στο κόστος μεταφοράς και η ανάγκη πιο ορθολογικής διαχείρισής του.

Στο επιτυχημένο σεμινάριο που επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά, εστιάζουμε στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του μεταφορικού κόστους, με στόχο τη επακόλουθη μείωσή του.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

-> Στοιχεία Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Μεταφορικού Έργου

-> Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού για τη μείωση του κόστους

-> Κόστος και Ζητήματα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης στη Μεταφορά

-> Βέλτιστος Προγραμματισμός και Εκτέλεση Μεταφορικού Έργου

Πληροφορίες Event

15 Νοεμβρίου 2023 3:00 μμ
21 Νοεμβρίου 2023 7:00 μμ
E-LEARNING