Κόστος & Ασφάλεια στην Οδική Εμπορευματική Μεταφορά

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

3 Ενότητες Πρακτικής Γνώσης στην Εμπορευματική Οδική Μεταφορά:

Διαχερίση μεταφορικού κόστους – Ασφάλεια μεταφοράς Risk Management – Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού


Πρόγραμμα & φόρμα συμμετοχής (pdf)


Στόχοι του σεμιναρίου:

  • Να σκεφτούμε τι έρχεται και να στοχοποιήσουμε τους παράγοντες που θα μας επιτρέψουν να είμαστε στο παιχνίδι “αύριο”.
  • Να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το κόστος μεταφοράς και την ίδια στιγμή να ανεβάσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
  • Οι κοινωνικές συνθήκες σήμερα δεν επιτρέπουν την ανοχή στα πάσης φύσεως σοβαρά ατυχήματα και ειδικά αυτά που συμβαίνουν σε κοινή θέα…στο δρόμο.
  • Να κοιτάξουμε την ασφάλεια της Οδικής Εμπορευματικής Μεταφοράς πιο σοβαρά και κυρίως σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  • Να εστιάσουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με το ανθρώπινο δυναμικό μας.
  • Πώς αντιμετωπίζουμε τις σημερινές προκλήσεις (έλλειψη κατάλληλων ανθρώπων, περιορισμένες απαραίτητες γνώσεις…);

Πληροφορίες Event

5 Ιουνίου 2024 4:00 μμ
14 Ιουνίου 2024 7:00 μμ