Αποθήκη: Βελτιώνουμε τη λειτουργία της σήμερα, κοιτάζοντας τις εξελίξεις του αύριο

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

5 Ενότητες Πρακτικής Γνώσης: Επιλογή συστημάτων & μέσων αποθήκευσης – Μέτρηση απόδοσης & Βελτίωση παραγωγικότητας – Πρακτικές βελτίωσης των λειτουργιών της αποθήκης – Αξιοποίηση WMS – Βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού


Πρόγραμμα & φόρμα συμμετοχής (pdf)


Στόχοι του σεμιναρίου:

  • Να δούμε ποια είναι τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και σε ποιο βαθμό μπορούν να υλοποιηθούν στις διάφορες, σε μέγεθος και αντικείμενο, αποθήκες.
  • Πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση των διαδικασιών της αποθήκης και να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος;
  • Που ¨πονάνε¨ οι αποθήκες μας;
  • Διαχειριζόμαστε σωστά το ανθρώπινο δυναμικό μας; Πώς αντιμετωπίζουμε τις σημερινές προκλήσεις; (έλλειψη κατάλληλων ανθρώπων, περιορισμένες απαραίτητες γνώσεις…);

Πληροφορίες Event

28 Μαΐου 2024 4:00 μμ
31 Μαΐου 2024 7:00 μμ