Ακριβείς & όχι ακριβές απογραφές

The event is expired

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πρόγραμμα & φόρμα συμμετοχής (pdf)

 

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο και επίκαιρο σεμινάριο καθώς όλες οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για την ετήσια απογραφή τους

 

Στόχος του σεμιναρίου:

  • η αποσαφήνιση των βασικών εννοιών που προσδιορίζουν την λειτουργία της απογραφής
  • η καταγραφή και ανάλυση των δόκιμων μεθόδων απογραφής
  • ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων της απογραφικής διαδικασίας
  • η παρουσίαση ενός οργανωμένου σχεδίου απογραφής
  • η ανάλυση και διαχείριση των αποτελεσμάτων της απογραφής
  • η αξιοποίηση των αποκλίσεων της απογραφής στην προσπάθεια βελτίωσης διαδικασιών που επηρεάζουν τα απογραφικά αποτελέσματα

Πληροφορίες Event

12 Δεκεμβρίου 2023 4:00 μμ
13 Δεκεμβρίου 2023 7:00 μμ