Υπηρεσίες

Εξειδικευμένα Συνέδρια

Το Ινστιτούτο υλοποιεί δύο μεγάλης κλίμακας συνέδρια κάθε χρόνο με θέματα τεχνικού περιεχομένου τα
οποία αναδεικνύονται από την ίδια την αγορά. Από το έτος ίδρυσής του (2007), το Supply Chain Institute έχει
πραγματοποιήσει 50 συνέδρια σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία με μέσο όρο συμμετοχής 200
σύνεδρους, στην πλειονότητά τους υψηλά διευθυντικά στελέχη μεγάλων και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων,
βιομηχανιών και εταιρειών 3rd Party Logistics και Freight Forwarding. Διοργανώνονται επίσης εσπερίδες και
συναντήσεις εργασίας (work shops) για θέματα της επικαιρότητας.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Διεπιχειρησιακά προγράμματα

Το Ινστιτούτο υλοποιεί δύο μεγάλης κλίμακας συνέδρια κάθε χρόνο με θέματα τεχνικού περιεχομένου τα
οποία αναδεικνύονται από την ίδια την αγορά. Από το έτος ίδρυσής του (2007), το Supply Chain Institute έχει
πραγματοποιήσει 50 συνέδρια σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία με μέσο όρο συμμετοχής 200
σύνεδρους, στην πλειονότητά τους υψηλά διευθυντικά στελέχη μεγάλων και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων,
βιομηχανιών και εταιρειών 3rd Party Logistics και Freight Forwarding. Διοργανώνονται επίσης εσπερίδες και
συναντήσεις εργασίας (work shops) για θέματα της επικαιρότητας.
Κάθε εξάμηνο, το Ινστιτούτο πραγματοποιεί 8-10 σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών. Παρουσιάζονται θέματα ειδικών
τεχνικών γνώσεων όπως: Λιτή Αποθήκη • Απογραφές • Διαχείριση Προμηθειών και Αγορών • Freight Forwarding
• Εθνικές Μεταφορές/Διανομές • Ασφάλεια Μεταφορών • Διαγωνισμοί (Bids) για υπηρεσίες 3PL και
Μεταφορών • Carbon Footprint • Customer Service Excellence • Διαχείριση πελατών Key Account • Στρατηγική
Route to Market • Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης κ.ά.
Από το α’ εξάμηνο 2015, έχει ξεκινήσει παράλληλη σειρά σεμιναρίων για τα Soſt Skills στα Operations και την
Εφοδιαστική Αλυσίδα με θέματα όπως η Ομαδική Εργασία στα Κέντρα Διανομής, η εφαρμογή μεθοδολογιών
Εργασιακής Ευελιξίας κ.ά. Έως σήμερα, το Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει 79 διεπιχειρησιακά σεμινάρια.

Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα

Το Supply Chain Institute υλοποιεί σεμινάρια πρακτικού προσανατολισμού εντός επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα
συνεργαζόμενο με έμπειρους εκπαιδευτές – συμβούλους της Planning και επιλεγμένους εξωτερικούς
συνεργάτες. Έως σήμερα, το Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει 52 προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.

Υπηρεσίες Recruitment

Το Supply Chain Institute υποστηρίζει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην πρόσληψη διευθυντικών και
μεσαίων στελεχών που απασχολούνται στα Operations και την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Οι προσφερόμενες
υπηρεσίες είναι: Η από κοινού με τον πελάτη διαμόρφωση του job description και των προαπαιτούμενων τεχνικών
γνώσεων, ικανοτήτων / δεξιοτήτων και εκπαιδευτικού επιπέδου για τη συγκεκριμένη θέση • Διαμόρφωση ομάδας
υποψηφίων η οποία αποτελείται από πηγές και επαφές του Ινστιτούτου στην αγορά εργασίας • Διεξαγωγή
συνεντεύξεων για την ομάδα των υποψηφίων που προεπιλέγονται • Πολυκριτηριακή αξιολόγηση υποψηφίων και
διαμόρφωση της τελικής ομάδας υποψηφίων (4-6 άτομα) • Διεξαγωγή δεύτερης σειράς συνεντεύξεων στους
υποψηφίους της τελικής ομάδας. Οι συνεντεύξεις αυτές, εάν το επιθυμεί η εταιρεία, πραγματοποιούνται με τη
συμμετοχή της • Τελική επιλογή στελέχους. Υπάρχει, επιπλέον, η δυνατότητα διενέργειας ψυχομετρικών τεστ.

Συμβουλευτική Επικοινωνίας

Το Supply Chain Institute αξιοποιώντας την πολύχρονη τεχνογνωσία και δικτύωση που διαθέτει στον χώρο της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και παράλληλα, τη βαθιά γνώση σε μεθοδολογίες επικοινωνίας και διείσδυσης εταιρειών
στην αγορά, αναλαμβάνει τη διαχείριση της εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας επιχειρήσεων. Ανάμεσα
στις υπηρεσίες που προσφέρει είναι: η διαμόρφωση περιεχομένου και ανάπτυξη εταιρικών ιστοσελίδων, η
διαμόρφωση περιεχομένου και η παραγωγή εταιρικών εντύπων, η συγγραφή Δελτίων Τύπου και η
επικοινωνία/διαχείριση μέσων μαζικής ενημέρωσης, η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Communication
Plan, η ανάπτυξη και παραγωγή πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού, ο σχεδιασμός και υλοποίηση
εταιρικών events και εν γένει η ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη διαχείριση του brand της επιχείρησης.

Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών

Με τη συνεργασία του επιστημονικού συνεργάτη Planning, υλοποιούνται έρευνες ικανοποίησης πελατών και του
επιπέδου εξυπηρέτησής τους με στόχο τη διακράτηση και την αύξηση των πελατών μέσα από την απόκτηση ενός
πολύτιμου εργαλείου διοίκησης. Με μια δομημένη μεθοδολογία 10 σημείων, οι επιχειρήσεις αποκτούν επικαιρο-
ποιημένη πληροφόρηση για την εικόνα που έχουν οι πελάτες σε μια σειρά από παραμέτρους συνεργασίας όπως,
ενδεικτικά: στην προϊοντική γκάμα, την ποιότητα των προϊόντων, τις πωλήσεις (επισκεψιμότητα πωλητών, τρόποι
παραγγελιοδοσίας κ.ά.), το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, τα Logistics, την τιμολόγηση και τους όρους πληρω-
μής, τον υπερ-δείκτη συνολικής ικανοποίησης κ.ά.

Διοργάνωση Συνεδρίων για Τρίτους

To Supply Chain Institute αναλαμβάνει εταιρικά συνέδρια και events επιχειρήσεων τα οποία απευθύνονται: (1) στο
προσωπικό της εταιρείας (ετήσια συνέδρια), (2) στο δίκτυο χονδρεμπόρων ή/και συνεργατών, (3) στους πελάτες,
συνεργάτες και ευρύτερα στην αγορά. Το Supply Chain Institute συμβουλεύει τις επιχειρήσεις από το στάδιο του
σχεδιασμού του σκεπτικού και του προγράμματος της εκδήλωσης, παρέχει το σύστημα διεξαγωγής ζωντανών
τηλε-ψηφοφοριών (Tele Voting), αναλαμβάνει ολοκληρωμένα το στάδιο της προετοιμασίας του συνεδρίου και επι-
μελείται την άρτια ροή του προγράμματος.

Πιστοποίηση Eπαγγελματιών

Το Supply Chain Institute ξεκινάει να πιστοποιεί 4 ειδικότητες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, στο σύνολο της
ιεραρχίας, προωθώντας την έμπρακτη αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και κατ’ επέκταση της
ποιότητας εργασίας.
H Πιστοποίηση Προσώπων αποσκοπεί στην εξασφάλιση εργαζομένου και εργοδότη ως προς την Επαγγελματική
και Τεχνική Επάρκεια του Πιστοποποιημένου προσώπου για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας με σωστό,
γρήγορο και ασφαλή τρόπο.
Οι ειδικότητες είναι: Διευθυντής Αποθήκης, Εργοδηγός Αποθήκης, Αποθηκάριος, Υπάλληλος Γραφείου Αποθήκης.

Πιστοποιητικό Αρ. 1149 ΕΣΥΔ:

greek

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ:

Genikos_Kanonismos_SCI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ:

Sxima_ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ_ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ_ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

DP_01_E01_Aitisi_Ypopsifiou_pros_Pistopoiisi_Proswpwn_SCISCE_u

Supply Chain Awards

Τα Supply Chain Awards (www.supplychainawards.gr) αποτελούν τη συνέχεια και το νέο όνομα των Transport & Logistics Awards (www.tlawards.gr), που εξελίχθηκαν με τη δημιουργική σκέψη των στελεχών της ίδιας της αγοράς. Πρόκειται για τα θεσμοθετημένα βραβεία της αγοράς των
Logistics, των Προμηθειών, των Εμπορευματικών και των Επιβατικών Μεταφορών στη χώρα μας τα οποία συν-
διοργανώνουν το Supply Chain Institute και η Boussias Communications.
Κάθε χρονιά, βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές και οι καινοτόμες εφαρμογές εμπορικών επιχειρήσεων, βιομη-
χανιών, εταιρειών 3rd Party Logistics, λιμανιών και λοιπών μεταφορικών υποδομών, όπως και επιχειρήσεων του
Δημοσίου, Δήμων κ.λπ., συγκεντρώνοντας έτσι σε μια βραδιά, τους σημαντικότερους φορείς και επιχειρήσεις της
χώρας που έχουν να επιδείξουν σπουδαίο έργο στους συγκεκριμένους τομείς.