Wednesday 25/04/2018

Σεμινάριο: Διοίκηση Ομάδας για Υπεύθυνους Βάρδιας & Εργοδηγούς Αποθήκης & Παραγωγής, Παρασκευή 27 Απριλίου
Σεμινάριο: Μεταφορικό Κόστος - Πόσο καλά το ελέγχουμε; Μπορούμε να το μειώσουμε; Πέμπτη 3 Μαΐου
Σεμινάριο: Το Budget ως βασικό εργαλείο διοίκησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πέμπτη 10 Μαΐου
Σεμινάριο: Your Best Self Ever, Πέμπτη 17 Μαΐου


 
Home Αbout Us GEO Range Target Group Νews Planner Contact us
Products and Services
Supply Chain Book Series
Supply Chain Congresses
Supply Chain Training
Supply Chain Site Visits
Supply Chain Human Net
Supply Chain Surveys
Supply Chain Benchmarking
Supply Chain Annual Awards
Supply Chain Certification
Ιnternational Presence
GREECE
ROMANIA
CYPRUS
BULGARIA
Νews

More than 90 executives attended the "INVENTORY COUNT SEMINAR" which took place on the 27th and 28th of November in Athens. The seminar was organized by the SUPPLY CHAIN INSTITUTE OF SOUTHEASTERN AND CENTRAL EUROPE and was scientifically supported by business consultants PLANNING SA.

The seminar "accurate and not accurate inventory" lasted two days, during which participants had the opportunity to be trained in the practical aspects of a major theme of Census-annual, periodic and targeted-capturing not only valuable knowledge and methodologies and specific "tools "for immediate and continuous application in their business. In this context a parallel Work Shops that encourage competition among participants with active participation in working groups and solving real problems inventory based business case scenarios and use H / Y.

Specifically, the first day started with the introductory speech by Mr. Stamatis ANDRIANOPOULOU, Executive Consultant of PLANNING, on the detection of nodal points for accurate inventories. Among other things, Mr. Andrianopoulos stressed that "the process of inventory is not just a dummy and hard work at the end of the year, but a means to identify the mistakes, manage and eliminate the causes of conflicts and the results can improve levels of accuracy. " The Andrianopoulos presented the 7 key aspects of the Census, which then specialized to three parallel work shops:

1. Inventory Count Planning & Scheduling: by presenting concrete examples and performance indicators, Mr. St. Andrianopoulos gave specific directions as to how to measure the accuracy of inventory records (Inventory Record Accuracy - IRA), the exact definition of tolerance between accounting and physical stock, the annual selection of circular and / or targeted inventory accordingly the importance of codes (ABC Analysis), the proper planning, which includes a pilot program scheduled inventories, alternative practices under special conditions etc.

2. Optimal inventory methodologies: between the points presented by Konstantinos Chrysikopoulos, Managing Director of PLANNING ROMANIA, was the textbook author census, "Census Pankarta Process", the detailed organization chart, the work of grace before the census, IT needs The way to implement the inventory (on line - off line, with a list of codes, list of locations, etc.), the first test of differences etc.

3. Causes and impacts of various censuses: the purpose of presenting Mr. Dimitris Haralambopoulos, Business Sector Manager of PLANNING AE, was the presentation of the methodology by which they are judged as inventory differences and the methodology by which he discovers the possible causes of which there are grounds these differences. Mr. Charalambopoulos talked about performance of sufficient importance to critical details in actions such as the adoption of the basic result, the quality of the basic results, analysis of data and their association with causes (at the supplier warehouse customer), the correlation of data analysis the causes of disputes (eg the quest to build a table to link evidence from data analysis of possible causes of inventory differences), the impacts of various censuses (whether surplus or deficit), Mr. d.

The first day ended with the presentation of specific case studies from prominent members of the market:
Mr. Anestis Partalidou, CEO TRADE LOGISTICS (the first Greek company that has been awarded the European prize institutionalized "Supply Chain Excellence Award"), said that usually Inventory differences mainly arise from mistakes made in the process of checking receipts and loading control, without excluding other processes (storage, picking). Mr. Partalidou presented the procedure followed by the TRADE LOGISTICS which has led to the following result: according to the census of 21 November 2009, at cost 64,794,533 euro shipments (110,000 pallets and 9,195,923 shares), the only difference 1 item census was worth 14 euros ...

Mr. Aris Konstantatos, Logistics & Customer Service Manager of MISKO, said among other things that the census is not an annual pastime. Instead, noted the following key points:

    Powered monthly inventories and use of indicators
    Daily Motion Control
    Display all movements with particular attention to movements within the company
    "Scotoma" dead code
    Tidy rooms
    Education - information workers

Mr. Pantelis guns, Operations Director of GREEK distribution centers (EL.KE.DI.) reported to the organization, implementation and control of the process of inventory carried out by the company on behalf of clients - stocks, stating that while there is a cash settlement and compensation of the entire value of the goods in case the depositor deficits.

Mr. Michael Stergiou, President and CEO INSPECTORATE HELLAS AE, a company with an international presence since 1850 in the area of ​​service measurement and certification of goods and products, noted that the Census respect to a wide range of products, in addition to standardized while lit and side of outsourcing inventories, which also provides service to the company. Mr. Stergiou added that censuses conducted also because bank collateral, sale or merger of companies etc. while for an independent inventory is interested only Executive of the company and the banks, insurance companies, traders in trading companies, buyers and sellers of assets, audit firms and accountants.

The second day of the seminar was dedicated Labs (science games and interactive exercises), which were based on work shops of the first day. The workshop instructor Mr. St. Andrianopoulos, trainees were asked to plan properly for cyclical inventories particular company based on specific programs and / or PC, thanks to which they could COSTING each decision (the program has been to use and after the seminar all participants). In "Laboratory Procedures Census" of Mr. Chrysikopoulos, participants were asked to respond to multiple choice questions in 14 relating to the preparation and inventory procedures, which "suffers" from unforeseen, extraordinary events, while at the Laboratory by D. Haralambopoulos on «Test identifying causes of inventory discrepancies," the students had to answer correctly for inventory differences in different types of products and explore the real reasons behind the differences.

Winners of Workshops:
Cyclic Inventory Planning Workshop (St. Andrianopoulos):
1. GERASIMOY DIMITRA - DEPARTMENT MANAGER - INSPECTORATE
2. STERGIOU MICHAEL - GENERAL MANAGER - INSPECTORATE
3. DOUROS ATHANASIOS - OPERATION MANAGER - DISTRIBUTION VIVARTIA (BAKERY AND CONFECTIONERY INDUSTRY)
4. KOUMPOUROS PANTELIS - MANAGER MODE - ELKEDE
5. DOULKERIDIS DIMITRIOS - WAREHOUSE SUPERVISOR - LOGISTICS AE PSILORITIS
6. DIAMANTARAS NIKOLAOS - VICE-DIRECTOR - ELKEDE
7. PAPANIKOLAOU ALEKOS - APOTHIKARIOS - IMPERIO ARGO GROUP AME
8. ROVAS NIKOLAOS - responsibly. LOGISTICS - KAROUZOS 4 KAPPA SA
9. LETSIOS GEORGE - ANALYST - KAROUZOS 4 KAPPA SA

Laboratory Procedures Census (K. Chrysikopoulos):
1. GKATZINIS JOHN - SHELMAN
2. ARGYRAKOPOULOS ALEXIS - WAREHOUSE MANAGER - SIKA HELLAS
3. AYFANTIS STYLIANOS - WAREHOUSE MANAGER COMPANY - NIKAS SA
4. GEORGAS DIMITRIS - LOGISTICS MANAGER - OKTABIT AE
5. DOUROS ATHANASIOS - OPERATION MANAGER - DISTRIBUTION VIVARTIA (BAKERY AND CONFECTIONERY INDUSTRY)

Tracking workshop events for the various Census (D. Charalambopoulos):
1. KOUMPOUROS PANTELIS - MANAGER MODE - ELKEDE
2. ELEFTHERIOU JOHN - RECEIPTS OF CHARGE - VIVECHROM SA
3. GEORGAS DIMITRIS - LOGISTICS MANAGER - OKTABIT AE

Winners of the working groups received as a gift the book «Improving Inventory Record Accuracy - Getting your stock information right» by Tony Wild.

According to the evaluation of the seminar participants, between the key points learned were:

    The need for continuous measurement
    Proper planning and preparation
    The endorsement of the Census as a "check up" of Warehouse
    Conducting frequent cyclical inventories
    The return codes gravitational increased sales
    The selection process inventory in accordance with the costs involved
    The risk management and yield potential solution in emergency conditions
    The correct use of 'tools' IT
    The use of performance indicators and compare them over time
    Training Manual and use inventories
    The culture change in inventory (not value-visa, but an opportunity to correct the storage function)
    The census begins long before the last month of the year
    Assist the Finance Department
    etc.

Prominent Sponsors of the event were the companies GREEK distribution centers (EL.KE.DI.) and INSPECTORATE HELLAS AE, sponsoring companies VJ ALBANIS SOFTECON and media sponsors and magazines Supply Chain & Logistics and Logistics & Management.Back
Home Αbout Us GEO Range Target Group Νews Planner 2008 Contact us
SUPPLY CHAIN INSTITUTE OF SOUTHEASTERN & CENTRAL EUROPE LTD
40 Agiou Konstantinou Str., "AETHRIO" Center, 151 24 Maroussi, Athens, Greece Tel: 0030 210 6180104, Fax: 0030 210 6180104

All Rights Reserved © 2018 Powered by Hyperlinc Web Services