6ος Κύκλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για πιστοποίηση στελεχών αποθήκης

Πληροφορίες Event

20 Φεβρουαρίου 2020 5:00 μμ
7 Μαρτίου 2020 5:00 μμ
Αγ. Κωνσταντίνου 40