2 Συνέδριο Θεσσαλονίκης – Logistics Solutions VIII