Σύγχρονα Εργαλεία για τη Διοίκηση της Ομάδας στα Logistics

Επισυναπτόμενα

08:30 - 09:00

Προσέλευση - Εγγραφές

09:00 - 10:30

Οργάνωση έργου και χρόνου - Σύνδεση με τη διοίκηση της ομάδας και την ανάθεση εργασίας

10:30 - 10:45

Διάλειμμα

10:45 - 12:15

Σύγχρονες τεχνικές διοίκησης - Ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας στη διαχείριση του εργατικού δυναμικού

12:15 - 13:00

Διάλειμμα

13:00 - 14:30

Στρατηγική σκέψη και ευθυγράμμιση ομάδας - η σημασία της παρακίνησης και τρόποι επίτευξής της

14:30 - 14:45

Διάλειμμα

14:45 - 16:15

Coaching ομάδας και μελών - αξιολόγηση ατομικής απόδοσης εργατών και συλλογικής απόδοσης ομάδας

Πληροφορίες Event

5 Δεκεμβρίου 2018 9:00 πμ
5 Δεκεμβρίου 2018 4:15 μμ
Grand Hotel Palace