Οι αλλαγές στο διεθνές εμπόριο και πως επηρεάζονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες και τα logistics

Πληροφορίες Event

24 Σεπτεμβρίου 2020 2:00 μμ
24 Σεπτεμβρίου 2020 3:30 μμ