Η Αποθήκη βασικός παράγοντας ανάπτυξης της επιχείρησης σήμερα

Το event έχει λήξει

08:30 - 09:00
Προσέλευση - Εγγραφές
09:00 - 10:30
Γενική θεώρηση της Ελληνικής αποθήκης σήμερα και στο μέλλον Λιτή αποθήκη - εξάλειψη του λίπους μέσα στην αποθήκη
10:45 - 12:15
Διάλειμμα
Υποδομές - Εξοπλισμός αποθήκης - βελτιστοποίηση χρήσης - διαχείριση αποθεμάτων
12:15 - 13:00
Διάλειμμα
13:00 - 14:30
Η απόδοση της αποθήκης
- Οι λειτουργίες της αποθήκης
- Διαδικασίες
- Μέτρηση της απόδοσης της αποθήκης
-KPls
14:45 - 16:15
Διάλειμμα
10:30 - 10:45
Το management της αποθήκης

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού WMS 3PL

Πληροφορίες Event

15 Μαΐου 2019 9:00 πμ
15 Μαΐου 2019 4:15 μμ
Grand Hotel Palace