Διαχείριση διαφωνίας & συγκρούσεων

Για να δείτε το έντυπο του σεμιναρίου πατήστε εδώ

Επισυναπτόμενα

09:00 - 10:30
Η σημασία του θετικού κλίματος - Η σημασία της πρόληψης

WORKSHOP: Τα προβλήματα από τις διαφωνίες

10:30 -10:45
Διάλειμμα
10:45 - 12:15
Η διαφωνία και η σωστή διαχείρισή της

2 case studies ανταπόκρισης σε προϋποθέσεις επιθετικότητας Ανάλυση διαφορετικών περιπτώσεων. Η διαφωνία μας με Συνεργάτες, Προϊστάμενο, Υφισταμένους

12:15 - 12:30
Διάλειμμα
12:30 - 14:00
Οι 5 στρατηγικές διαχείρισης της σύγκρουσης στην πράξη

Άσκηση: Το καταφύγιο

14:30 - 16
Η συμπεριφορά της επιτυχίας - Assertive Behavior

Η θετική πλευρά της διαφωνίας και οι ευκαιρίες WORKSHOP: H επίλυση της σύγκρουσης

16:15 - 17:00

Συμπεράσματα και προοπτικές

Πληροφορίες Event

27 Φεβρουαρίου 2019 9:00 πμ
27 Φεβρουαρίου 2019 5:00 μμ