Ασφαλής Οδική Εμπορευματική Μεταφορά

Επισυναπτόμενα

08:30 - 09:00

Προσέλευση - Εγγραφές

09:00 - 10:30

Το περιβάλλον μεταφοράς σήμερα

10:30 - 10:45

Διάλειμμα

10:45 - 12:15

Η ευθύνη της ασφαλούς εμπορευματικής οδικής συμπεριφοράς

12:15 - 13:00

Διάλειμμα

13:00 - 14:30

Μέθοδοι ασφαλούς φόρτωσης - μεταφοράς

14:30 - 14:45

Διάλειμμα

14:45 - 16:15

Διαδικασίες μεταφοράς - πιστοποιήσεις. Σχέδιο αντιμετώπισης συμβάντος κατά τη μεταφορά (CONTINGENCY PLANNING IN TRANSPORTATION)

Πληροφορίες Event

28 Νοεμβρίου 2018 9:00 πμ
28 Νοεμβρίου 2018 4:15 μμ
Grand Hotel Palace