Αποτελεσματικά Logistics

Το event έχει λήξει

Επισυναπτόμενα

08:30 - 09:00
Προσέλευση - Εγγραφές
09:00 - 10:30
Ενότητα Α'

Βασικές έννοιες Τα Logistics και το customer service

10:30 - 10:45
Διάλειμμα
10:45 - 12:15
Ενότητα Β'

Customer service Πόσο αποτελεσματικό είναι

12:15 - 13:00
Διάλειμμα
13:00 - 14:30
Ενότητα Γ'

Λιτά logistics vs βέλτιστο customer service

14:30 - 14:45
Διάλειμμα
14:45 - 16:15
Ενότητα Δ'

Η στρατηγική στα logistics και το customer service - κοιτάζοντας προς το μέλλον

Πληροφορίες Event

17 Μαΐου 2019 8:30 πμ
17 Μαΐου 2019 4:15 μμ