Ακριβείς και Όχι Ακριβές απογραφές

Επισυναπτόμενα

08:30 - 09:00

Προσέλευση - Εγγραφές

09:00 - 10:30
Ενότητα Α'

Αποθέματα και Απογραφή - Βέλτιστες μέθοδοι απογραφής

10:30 - 10:45

Διάλειμμα

10:45 - 12:15
Ενότητα Β'

Σχεδιασμός απογραφής - οργάνωση

12:15 - 13:00

Διάλειμμα

13:00 - 14:30
Ενότητα Γ'

Εκτέλεση απογραφής - εντοπισμός αποκλίσεων

14:30 - 14:45

Διάλειμμα

14:45 - 16:15
Ενότητα Δ'

Αποκλίσεις - έλεγχος διαδικασιών - βελτιωτικές επεμβάσεις

Πληροφορίες Event

7 Δεκεμβρίου 2018 9:00 πμ
7 Δεκεμβρίου 2018 4:15 μμ