6η διεθνής έκθεση
Logistics

logistics

Τη θεματική ενότητα των agro & food  logistics στην  6η διεθνή έκθεση Logistics με την επιστημονική υποστήριξη της PLANNING, επιμελήθηκε το Supply Chain Institute.  Σε μία κατάμεστη αίθουσα και με ένα πολύ ενδιαφέρον και ανάμικτο από όλους τους κλάδους της εφοδιαστικής πάνελ ομιλητών, το ακροατήριο άκουσε με ενδιαφέρον τις  ομιλίες, ενώ ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις και συζητήσεις.  Ομιλητές ήταν ο κ. Σταμάτης Ανδριανόπουλος Executive Consultant της Planning ΑΕ.,  o κ. Θεόδωρος Σκαμάγκος CEO της Metron Logistics (3PL στην αλυσίδα μεταφοράς), o κ. Γρηγόρης Παπαθανασίου Logistics Director της εταιρίας Μπάρμπα Στάθης (ως μεταποιητής του κρίκου της εφοδιαστικής agro), ο κ. Στέφανος Κυρλής, πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (τελευταίος πλην όμως πολύ σημαντικός κρίκος  στην αλυσίδα) και ο κ. Στάθης Μάρκου, Διευθυντής Διακίνησης και Αποθήκης της Καραμολέγκος.

Το συντονισμό της όλης θεματικής ενότητας είχε ο κ. Σταμάτης Ανδιρανόπουλος, η ομιλία του οποίου κινήθηκε σε μάκρο-επίπεδο βλέποντας στην Ελλάδα σημαντικές προοπτικές για τη δημιουργία ενός hub, με άξονα έναν μελλοντικό κόμβο agrologistics.

Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει το κέντρο ενός ολοκληρωμένου συστήματος Agrologistics με περισσότερα από 500.000 FEUs ανά έτος.

Συνοψίζοντας  χαρακτηριστικά τόνισε στις κύριες ιδιαιτερότητες ενός ολοκληρωμένου συστήματος  Agrologistics,  ενώ έθεσε για προβληματισμό αλλά και πρόκληση το ζήτημα της σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με τη Νησιωτική Ελλάδα και τον τουρισμό. “Tα agrologistics αποτελούν κρίσιμο παράγοντα ενίσχυσης και ανάπτυξης της γεωργικής οικονομίας, της οικονομικής ανάπτυξης του κλάδου και της χώρας, ενώ είναι τα πιο δύσκολα logistics λόγω της ιδιομορφίας του προϊόντος. Είναι παράτολμο να προβλέψει κανείς τη ζήτηση για ένα προϊόν με πολύ μικρό χρόνο ζωής, που η προσφορά του επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες . Απαιτείται η διατήρηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των συνθηκών διακίνησης εμπορευμάτων, όπου οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με το είδος οπότε καθιστούν απαραίτητη την πλήρη ιχνιλασιμότητα. Ο κ. Σκαμάγκος αρχικά ανέφερε την αγροτική οικονομία με αριθμούς και ανέλυσε τις εισροές και τις δαπάνες της γεωργικής παραγωγής, σύγκρινε το κόστος των αγρο-εφοδίων και το  υψηλό κόστος logistics διαχείρισης των αγρο-εφοδίων και των τελικών προϊόντων. Προσδιόρισε  τα βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής παραγωγής αγροτοδιατροφικών προϊόντων και απεικόνισε το «Ελληνικό μοντέλο» agrologistics.  Η λύση στο πρόβλημα θα έρθει αν στοχεύσουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου εργαλείου διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας αγρο-εφοδίων και αγροτο-διατροφικών προϊόντων που θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους κτήσης των αγροεφοδίων (μείωση κόστους παραγωγής) και η παροχή της δυνατότητας εξωστρέφειας του ενδιάμεσου και τελικού προϊόντος στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ο κ. Γρηγόρης Παπαθανασίου μίλησε για τη θέση της εταιρίας Μπαρμπα Στάθης, για τα θέματα ποιότητας και ασφάλειας. Αναφέρθηκε σε 3 πυλώνες που βασίζεται η εταιρία. Πρώτος πυλώνας  η βέλτιστη γεωργία,  δηλαδή η εφαρμογή της ολοκληρωμένης αγροτικής διαχείρισης,  μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη.  Δεύτερος  η συμβολαιακή γεωργία, ώστε να προκύπτει μέσα από το συμβόλαιο με τον παραγωγό  η μέγιστη ασφάλεια & η βέλτιστη ποιότητα. Μέσω της Συμβολαιακής γεωργίας είπε, τα οφέλη είναι πολλαπλά: επενδύουμε στην πατρίδα μας, επενδύουμε στον Έλληνα παραγωγό, στην Ελληνική γη, στην Ελληνική καλλιέργεια και άρα στο Ελληνικό προϊόν, επενδύουμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παραγωγών μας, αναβαθμίζουμε τον Έλληνα καλλιεργητή, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συνθέσει τα γεωπονικά επιστημονικά δεδομένα στην πράξη, διασφαλίζοντάς του, γνώση, εμπειρία και εισόδημα.  Τρίτος πυλώνας η γεωργία ακριβείας, όπου  οι συστηματικές & συστημικές δράσεις, συμβάλλουν στο άριστο αποτέλεσμα (οργανοληπτικά & φυσικο-χημικά) στον πρωτογενή τομέα, και αντικατοπτρίζεται στο τελικό προϊόν που «εισπράττει» ο καταναλωτής.  Ο κ. Κυρλής από την πλευρά των εμπόρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, τόνισε πως οι Κεντρικές Αγορές πρέπει να επωφεληθούν από υποδομές Logistics κατάλληλες για το υφιστάμενο και το δυνητικό έργο τους, στους ακόλουθους τομείς: ανακατασκευή ψυκτικής πτέρυγας, επανασύνδεση με τη σιδηροδρομική γραμμή, επανέναρξη καταγραφής ροών προϊόντων στις πύλες της ΚΑΑ, βελτίωση περιφερειακού οδικού δικτύου κ.α. Η θεματική ενότητα έκλεισε με την παρουσίαση του κ. Μάρκου που ανέφερε διεξοδικά όλα τα οφέλη που αποκόμισε η εταιρεία Καραμολέγκος με την χρήση ενός νέου παραμετροποιημένου προγράμματος WMS.

Παρακάτω θα βρείτε τις παρουσιάσεις της ενότητας:

Σταμάτης Ανδριανόπουλος – Planning ΑΕ
Θεόδωρος Σκαμάγκος – Metron Logistics
Γρηγόρης Παπαθανασίου – Μπάρμπα Στάθης
Στέφανος Κυρλής – Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών
Στάθης Μάρκου – Καραμολέγκος